วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[ปัญหา] เข้าหน้า webmail ไม่ได้

ตัวอย่างหน้าจอ เมื่อเข้าหน้า webmail ไม่ได้

อาการ

 1. หลังจากพิมพ์หน้า mail.company.com แล้ว รอนานมาก และไม่มีการตอบสนองจาก  Browser
 2. เข้า webmail จาก "Google Chrome" และมีข้อความแสดงว่า "Oops! Google Chrome could not find" 
 3. เข้าจาก "Internet Explorer" และ มีข้องความแสดงว่า "Error 404"


การแก้ไขเร่งด่วนและเฉพาะหน้า

 1. ส่ง IP ของ mail server ตรงๆ ให้ผู้ใช้งาน เช่น 11.22.33.44/maildee เป็นต้น

สาเหตุและการแก้ไขปัญหา


 • พิมพ์ URL ผิด 

 • ไม่ได้ Map DNS แบบ CNAME ค่า mail.company.com
  • ให้ทำการเข้าแบบ IP ตรงๆ โดยสอบถามจากทีมติดตั้ง

 • ไม่ได้เปิด Internet
  • ให้ผู้ใช้งานลองเข้าเว็บ sanook.com, kapook.com ว่าสามารถเข้าได้หรือไม่, หากเข้าไม่ได้แสดงว่า ผู้ใช้งานไม่ได้เปิดอินเตอร์เน็ต

 • DNS Swing อยู่
  • ให้ลองทำการ Ping จากเครื่องผู้ใช้งานไปยัง mail.company.com ว่ามี IP Return หรือไม่ หรือ IP ตรงกับ Mail Server หรือไม่, และทำการสอบถามทางทีมติดตั้ง หากทีมติดตั้ง มั่นใจว่าดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว แสดวว่า DNS นั้น Swing อยู่
  • (ทำไม DNS ถึงต้องมีการ Swing หรือต้องรอให้ Update)
  • (วิธีใช้คำสั่ง Ping ใน Window XP - 7, Window 8, MAC OSx)

 • โดน Block จาก Firewall (โดยเฉพาะบริษัทในนิคม หรือ ด้าน IT)
  • หากมีอินเตอร์เน็ตหรือ Gateway หลายตัว, ให้ลอง Connect เข้าวงอื่น แล้วลองเข้าว่าเข้าได้หรือไม่
  • ให้ลองสอบถามว่าภายในบริษัทมี Firewall หรือไม่, ถ้ามีให้ผู้ดูแล IT ทำการ Add Hostname: mail.company.com หรือ IP ที่ได้จากค่า ping: pop.company.com และระบุ Port: 80 หรือ Port: any หลังจากนั้นให้ลองเข้าใหม่
  • (วิธีใช้คำสั่ง Ping ใน Window XP - 7, Window 8, MAC OSx)

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Providerไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น