วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[Thunderbird] วิธี Download Add-ons: ImportExportTools ลงโปรแกรม

Add-ons: ImportExportTools มีประโยชน์มากสำหรับผู้ใช้งานอีเมล์ที่มีไฟล์ mbox อยู่ในเครื่อง แล้วต้องการย้ายลงมาเก็บไว้ใน Local Folder ของโปรแกรม Mozilla Thunderbird ก็สามารถทำได้ง่าย  ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน
ทำให้เราสามารถรวมไฟล์ที่มีข้อความอยู่หลายฉบับ ๆ ลงมาในโปรไฟล์เดียวกัน

วิธี Download Add-ons: ImportExportTools ลงโปรแกรม

ให้เข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ Add-ons ที่ ImportExportTools

เมื่อเข้าไปที่ลิงค์ ให้คลิกปุ่ม 'Download Now'
ไฟล์จะถูกบันทึกลงเครื่องเราทันที

1. คลิกที่ไอคอน Settings
2. เลือก Add-ons

1. คลิกที่ไอคอน รูปเฟือง
2. เลือก 'Install Add-on From File...'

เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดลงมา ชื่อ 'importexporttools-2.8.0.4-tb.xpi'

คลิกปุ่ม 'Install Now'

เมื่อติดตั้ง Add-ons เสร็จแล้ว จะปรากฏแถบดังภาพ ให้เรากดปุ่ม 'Restart Now'


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น