วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[ปัญหา] โหลดหน้า webmail ช้า

ปัญหาโหลดหน้า webmail ช้า จนถึงไม่ได้

อาการ
 1. โหลดหน้า webmail ช้ามากกว่าจะขึ้น
 2. โหลดหน้า webmail ช้ามาก จน ไม่สามารถเข้าได้

การแก้ไขเร่งด่วนและเฉพาะหน้า
 1. ให้ลองเข้าจาก Web Browser อื่นดู
 2. ให้ลองเข้าจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นดู
 3. ให้ลองเข้าจากอินเตอร์เน็ต วง อื่นดู

สาเหตุและการแก้ไขปัญหา

 • อินเตอร์เน็ตลูกค้าช้า
  • ลองทดสอบด้วยการ ping ไปยัง mail.company.com จากเครื่องลูกค้า, ว่าได้รับ Return Time มามากหรือไม่ หากมากกว่า 400 ms หรือ บางช่วงมีการ Timeout สาเหตุดังกล่าว
  • ลองให้ลูกค้าส่งอีเมล์จาก อินเตอร์เน็ต วงอื่นดู

 • Internet ของผู้ใช้งานในส่วนของ International นั้นอาจจะมีปัญหาในช่วงเวลานั้น
  • ลองให้ผู้ใช้งานเข้าหน้า webmail จาก มือถือ ที่เชื่อมต่อ 3G ที่ไม่ใช่เป็นอินเตอร์เน็ตวงเดียวกันกับเครื่องที่มีปัญหาอยู่  โดยการเข้าผ่าน mail.company.com ว่าเข้าได้หรือไม่
  • หากในบริษัทลูกค้ามีอินเตอร์เน็ตอยู่หลายวง, อาจจะทำการเชื่อมต่อไปอินเตอร์เน็ตวงอื่นว่าได้หรือไม่

 • ปัญหาจาก Browser เรื่องการจำ Catch

 • Server Overload
  • แจ้งทีม Engineer ดำเนินตามแผนที่วางไว้


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น