วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[Outlook] ผู้ใช้บางคน (บาง Users) รับอีเมล์ไม่ได้

หากผู้ใช้งานอีเมล์บางคน ไม่สามารถรับอีเมล์ได้ ให้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนว่าพื้นที่จัดเก็บอีเมล์เต็มหรือไม่ หากพื้นที่อีเมล์ไม่เต็มทำการประสานไปยังผู้ให้บริการ Email Hosting ที่ใช้บริการอยู่ให้ทำการตรวจสอบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร

บาง Users รับอีเมล์ไม่ได้

วิธีแก้ไขปัญหา
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น