วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2557

URL คือ อะไร และ เข้าตรงไหนในโปรแกรมต่างๆ ?

     URL คือที่อยู่ตำแหน่งของเว็บไซต์ ซึ่งย่อมาจาก Uniform Resource Locator ใช้เวลาที่เราต้องเข้าใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งเป็นช่องทางทำให้เราเข้าถึง เว็บไซต์นั้นได้ ซึ่งมีความสำคัญมาก โดยเวลาเราให้งานให้พิมพ์ URL ลงในช่อง URL ADDRESS ของ BROWSER ที่ใช้งานอย่างเช่น WWW.GOOGLE.COM

    การใช้งานระบบอีเมล์ของบริษัท ซึ่งก็สามารถเข้าผ่าน URL เช่น mail.company.com แทนการใส่หมายเลข IP ของ Mail Server เพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถจดจำได้ง่าย ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนทั่วโลกก็เพียงใส่แค่ URL: mail.company.com ลงในโปรแกรม Web Browser ต่างๆ เช่น Safari, Google Chrome, Internet Explorer เป็นต้น


ช่องให้ใส่ URL ในโปรแกรม Safari 


ช่องให้ใส่ URL ในโปรแกรม Google Chrome


ช่องให้ใส่ URL ในโปรแกรม Internet Explorerบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น