Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[Outlook] Test Outgoing Server ไม่ผ่าน

ผู้ใช้อาจจะติดปัญหาการ Test Account Settings ในส่วนของ Outgoing (ขาออก) ไม่ผ่าน ในโปรแกรม MS Outlook ไม่ผ่าน ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจขึ้นจากผู้ให้บริการ Email Hosting มีการแปลงเปลี่ยนค่าทางเทคนิค ให้ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการ Email Hosting ที่ใช้บริการอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวTest Outgoing Server ไม่ผ่านบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น