Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[Outlook] ไม่สามารถ Connect ไปยัง Incoming Server ได้ไม่สามารถ Connect ไปยัง Incoming Server ได้


วิธีแก้ไขปัญหา
ตั้งค่าอีเมล์บนโปรแกรม (Client) ผิด ทำให้รับอีเมล์ไม่ได้ หรือ Test ไม่ผ่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น