วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[Thunderbird] การ Import/Export ไฟล์ *.msf (mbox file) ลงใน Local Folders

หากใช้งานอีเมล์โฮสติ้งบนโปรแกรม Mozilla Thunderbird  สามารถนำข้อมูลอีเมล์ออกมาจากโปรแกรมได้โดยใช้งานเครื่องที่ชื่อว่า Import/Export ไฟล์ *.msf (mbox file) จำเป็นต้องมีการดาวน์โหลด Add-on เครื่องมือ ImportExportTools ในโปรแกรม Mozilla Thunderbird ก่อน

วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม ImportExportTools ลงบนโปรแกรม Mozilla Thunderbird

วิธี Import/Export ไฟล์ *.msf (mbox file) ลงใน Inbox


ไปที่ Account Settings เลือก Email account ที่ต้องการ Import ไฟล์ลง

1. คลิกที่ Server Settings
2. เลือกทั้งหมด หรือ Highlight Text ที่อยู่ในช่อง Local directory
จากนั้นคลิกขวา เลือก Copy หรือ กด Ctrl + C

1. กลับไปที่หน้าหลัก เลือก Local Folders จากนั้นคลิกขวา
2. เลือก ImportExportTools
3. เลือก Import mbox file

เลือก Import directly one or more mbox files
2. คลิกปุ่ม OK

1. นำ Directory ที่ Copy มาวางที่ช่อง File name จากนั้นกด Open

1. เลือกไฟล์ชื่อ 'Inbox' (ไฟล์ที่ต้องการนำเข้า)
2. คลิกปุ่ม 'Open'

Folder: INBOX จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ใน Local Folders

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting/Server คุณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น