วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[TL][MS Outlook] การตั้งค่าอีเมล์สำหรับองค์กร วิธี Add Account... Type: POP3

การตั้งค่าอีเมล์สำหรับองค์กร วิธี Add Account...ลงบน MS Outlook 2013 แบบ POP3

วิธีการตั้งค่าอีเมล์บนโปรแกรม MS Outlook เพื่อให้สามารถใช้งานอีเมล์โฮสติ้งได้ โดยตั้งค่าอีเมล์เป็นประเภท POP3 ซึ่งผู้ใช้งานอีเมล์สามารถตั้งค่าได้ด้วยตนเองโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
คลิกที่ FILE 


1. คลิก Account Settings
2. เลือก Account Settings


คลิก New เพื่อ Add account ใหม่

กรอกรายละเอียด
Account Type: POP3
Incoming mail server: mail.worldcloudmail.com
Outgoing mail server(SMTP): mail.worldcloudmail.com
Username: ใส่ชื่อบัญชีอีเมล์
คลิก MoreSettings

ที่แท็บ Outgoing Server
เลือก Use same settings as my incoming mail server

ที่แท็บ  Advanced
Incoming server (POP3): 110
Outgoing server (SMTP): 587 
เลือก Leave a copy of messages on the server 
เพื่อให้ข้อความอยู่บน Server ด้วย หากไม่เลือกข้อความใน Inbox จะถูกดึงลงเครื่องทั้งหมด

คลิกปุ่ม Test Account Settings...

รอการตรวจสอบสถานะ จะต้องขึ้นว่า 'Completed' ทั้งขารับและขาส่ง
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม 'Close'

คลิกที่ปุ่ม 'Next'

เมื่อปรากฏหน้าต่าง You're all set! ให้คลิกปุ่ม Finish

จากนั้นอีเมล์ที่เราเพิ่มลงไปจะปรากฏที่ด้านข้างจอ

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น