วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ICANN คือ ใคร และ มีความสำคัญต่อ Domain name อย่างไร

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ICANN คือ ใคร และ มีความสำคัญต่อ Domain name
และระบบ email hosting อย่างไร 
ICANN ย่อมาจาก "Internet Corporation for Assigned Names and Numbers " 
เป็นองค์กรบริหารทรัพยากรโดเมนโลก ทำหน้าที่รักษาความเสถียรภาพการดำเนินงานของระบบอินเตอร์เน็ต เป็นตัวแทนควบคุมอินเตอร์เน็ตโลก รวมถึง Domain name ต่างๆของทั้งโลก


หน้าที่ของ ICANN โดยทั่วไปแล้ว   • การบริหารระบบชื่อโดเมน (Management of the Domain Name System)
  • การบริหารระบบอุปกรณ์แม่บทเพื่อบริการด้านทะเบียนและสืบค้นโดเมน (Management of the Root Server System)
  • การจัดสรรเลขหมายไอพี (Allocation of IP Address Space)
  • การกำหนดมาตรฐานทางเทคนิค (Assignment of Protocol Parameters)ICANN มีความสำคัญต่อ Domain name และ email server อย่างไร


การจดโดเมนแต่ละชื่อนั้นจะต้องทำการจัดการไม่ให้มีความซ้ำซ้อนกัน ให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบระเบียบ การอ้างไปยังข้อมูลต่างๆ ในระบบอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไม่สับสน  เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับระบบ Email Hosting ที่มีประสิทธิภาพ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งทำให้ข้อมูลที่อยู่ตาม Server ต่างๆ ตอบสนองการต้องการของผู้ใช้อย่างดีที่สุด


บทความที่เกี่ยวข้องบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น