วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[Android] วิธีแก้ไข Incoming Server

วิธีแก้ไข Incoming Server ในมือถือระบบ Android

วันนี้ผู้เขียนบทความมีวิธีการเปลี่ยนแปลงค่า Incoming Server มานำเสนอให้ผู้งานอีเมล์สามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยอาจจะประสานกับผู้ให้บริการ Email Hosting เพื่อขอค่า Incoming Server ซึ่งวิธีการมีดังนี้

เลือก Settings

เลือก Accounts & sync

เลือก Account ที่ต้องการเปลี่ยนค่า Incoming Server

เลือก Account settings 

เลือก Account

เลือก Incoming settings


หลังจากแก้ค่า Incoming Mail Server ตามที่ผู้ให้บริการแจ้งมา
เมื่อเสร็จสิ้นกด Done


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
Email Hosting/Server Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น