วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[Thunderbird] วิธีเข้าไปเปลี่ยนค่า Incoming

วิธีเปลี่ยนค่า Incoming ในโปรแกรม Mozilla Thunderbird มีดังนี้

หากผู้ใช้งานอีเมล์มีการย้ายผู้ให้บริการ Email Hosting  อาจจะต้องมีการเปลี่ยนค่า Incoming Server ใหม่อีกครั้ง และในวันนี้ผู้เขียนบทความจะมาเสนอวิธีการแก้ไขค่า Incoming Server ในโปรแกรม Mozilla Thunderbird โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เลือก Tools
2. Account Settings ดังรูป

เลือกอีเมล์ที่ต้องการจะเปลี่ยนค่า Incoming
1. คลิกที่ Server Settings
เปลี่ยนค่า Incoming server ที่ช่อง Server Name และ Port ดังรูป

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น