วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วิธีการลบบัญชีอีเมล์ออกจาก iPhone, iPad (iOS)

วิธีการลบบัญชีอีเมล์ออกจาก iPhone, iPad (iOS) ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้


ไปที่ Settings เลือก Mail, Contacts, Calendars จากนั้นเลือก Account ที่ต้องการลบ


กด 'Delete Account'

เลือก Delete เพื่อนำบัญชีอีเมล์ออกจากอุปกรณ์ (iOS)

หมายเหตุ  : การ Delete Account บนอุปกรณ์ (iOS) ไม่ใช่การลบบัญชีอีเมล์ออกจาก Server เป็นเพียงการนำบัญชีอีเมล์ออกจากอุปกรณ์เท่านั้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น