วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Outlook] การตั้งค่าอีเมล์สำหรับองค์กร วิธี Add Account... Type: POP3

การตั้งค่าอีเมล์, Add Account... บน MS Outlook 2013 (POP3) สำหรับ [TL GoCloud]

โปรแกรม MS Outlook เป็นหนึ่งในโปรแกรมอีเมล์ที่มีผู้ใช้งานมากเป็นลำดับต้นๆ 
ดังนั้นระบบ Mail Server ที่ดี ต้องสามารถใช้งานบนโปรแกรม MS Outlook ได้ดี รวดเร็ว และเสถียรที่สุด

เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วให้ไปที่เมนู File --> เลือก Add Account

File --> Info --> Add Account

เลือก Manual setup or additional server types และกด Next

เลือก POP or IMAP จากนั้นกด Next

พิมพ์รายละเอียดของบัญชีอีเมล์
Incoming mail server: pop.(ชื่อโดเมน).com
Outgoing mail server: smtp.(ชื่อโดเมน).com
User Name: (บัญชีอีเมล์) จากนั้นกดปุ่ม More Settings

ที่แท็บ Outgoing Server เลือก My Outgoing Server (SMTP)...
เลือก Use same settings as my incoming mail server

แท็บ Advanced
Incoming server (POP3) Port: 110 หรือ (IMAP) Port: 143
Outgoing server Port: 587
ทำเครื่องหมายที่ Leave a copy of messages on the server
ไม่อย่างนั้นข้อความจะถูกดูดลงเครื่องหมด
และติ๊กที่  Remove from server after 14 days เพื่อให้ Inbox บน Server ไม่มีวันเต็ม

คลิกที่ Test Account Settings...

หากตั้งค่าถูกต้อง สถานะจะขึ้นว่า Completed จากนั้นกดปุ่ม Close
และกด Next อีกครั้งจนมีปุ่ม Finish ขึ้นมาให้กด

[GoCloud] How to add account on MS Outlook (POP3)บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีลบ Email Account ออกจากโปรแกรม

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง ที่ดีที่สุดของไทย คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด Email hosting

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น