วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[iOS] วิธีแก้ไข SMTP Server บน iPhone, iPad

การแก้ไข Outgoing Server บน iPhone, iPad

การเปลี่ยนแปลงค่า Outlgoing Server บนมือถือ ระบบ iOS สามารถทำได้ด้วยวิธีง่ายๆ แต่ผู้ใช้งานต้องได้รับค่า Outgoing Server มาจากผู้ให้บริการ Email Server ก่อน  วิธีการมีดังนี้

ไปที่ 'Settings'

เลือก 'Mail, Contacts, Calendars'

เลือกบัญชีอีเมล์ที่ต้องการแก้ไขค่า

เลือก Email Account

ไปที่ SMTP

เลือก SMTP Server ที่ต้องการแก้ไขค่า

แก้ไข Outgoing Server ตามที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Server Service Provider
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น