วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Windows Phone] การตั้งค่าอีเมล์, Add Account...(IMAP)

คู่มือการตั้งค่าอีเมล์, Add Account... สำหรับ Windows Phone


ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวไกลมากยิ่งขึ้น การสื่อสารอีเมล์บนมือถือถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งระบบ Email Server จำเป็นต้องรองรับการใช้งานบนมือถือ เพื่อการติดต่อสื่ออีเมล์สะดวกยิ่งขี้น

เข้าสู่เมนู Settings

กดที่ email+accounts

เลือก add an account

เลือก advanced setup

พิมพ์ชื่อบัญชีอีเมล์ และรหัสผ่าน จากนั้นกด next

เลือก Internet email

กรอกข้อมูลบัญชีดังภาพ
Incoming email server:  imap.(ชื่อโดเมน).com Type: IMAP4

User name: (บัญชีอีเมล์)
Outgoing email server:  smtp.(ชื่อโดเมน).com

จากนั้นกด sign in

เมื่อเพิ่มบัญชีอีเมล์สำเร็จ บัญชีดังกล่าวจะแสดงอยู่ที่หน้า email+account

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น