วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[iOS] วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีอีเมล์บน iPhone, iPad

เมื่อเรามีการเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีอีเมล์แล้ว ผู้ใช้มักจะเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านเฉพาะ Incoming server แต่ไม่ได้เปลี่ยนรหัสผ่านของ Outgoing Server (SMTP) ทำให้เกิดปัญหาส่งอีเมล์ไม่ออก

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีอีเมล์บน iPhone, iPad (iOS)


เมื่อมีการเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีอีเมล์ที่หน้าเว็บเมล์แล้ว
บนมือถือของเราก็จะไม่สามารถรับส่งเมล์ได้ จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาดังภาพ ให้เลือก 'Settings'

เลือก 'Account'

ใส่รหัสผ่านใหม่ที่ช่อง 'Password' จากนั้นคลิกที่ 'SMTP'

เลือก Server ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

ใส่รหัสผ่านใหม่ที่ช่อง 'Password' จากนั้นกด 'Done'

เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่แล้ว ให้ทดสอบส่งอีเมล์อีกครั้ง หากใส่รหัสผ่านถูกต้อง จะสามารถส่งออกอีเมล์ได้ตามปกติ หากยังส่งออกไม่ได้ให้ทดลองนำรหัสผ่านใหม่ Log In ที่หน้าเว็บเมล์บน Browser และทำตามขั้นตอนเดิม ตั้งแต่ภาพแรกจนภาพสุดท้าย

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
Mail Server Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น