วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[Thunderbird] รับอีเมล์ "บางฉบับ" ไม่ได้ (อีเมล์ตกหล่น)

หากผู้ใช้งานอีเมล์ประสบปัญหาไม่ได้รับอีเมล์บางฉบับจากต้นทางหรือผู้ส่ง ซึ่งปัญหานี้อาจเกี่ยวข้องกับ Server ให้ดำเนินการติดต่อกับผู้ให้บริการ Email Hosting ที่ผู้ใช้งานใช้บริการอยู่ ให้ดำเนินการตรวจสอบว่าสาเหตุเกิดอะไร

รับอีเมล์"บางฉบับ" ไม่ได้


บทความน่ารู้

ปัญหาอีเมล์ตกหล่น หรือ ไม่ได้รับเมล์


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น