วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Thunderbird] การตั้งค่าอีเมล์, Add Account...(IMAP)


โปรแกรม Mozilla Thunderbird คืออีกโปรแกรมอีเมล์ที่มี หลายๆองค์กรใช้งานโปรแกรมนี้อยู่
ดังนั้นระบบ อีเมลเซิฟเวอร์ จึงต้องครอบคลุมการใช้งานบนทุกโปรแกรมอีเมล์


การตั้งค่าอีเมล์, Add Account...(IMAP)

เมื่อเปิดโปรแกรม Mozilla Thunderbird ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ คลิกที่ Email

เลือก Skip this and use my exiting email

กรอกรายละเอียดบัญชีอีเมล์ จากนั้นกด Continue
และเลือก Manual Config

ตั้งค่าดังภาพ
Incoming (IMAP): imap.(ชื่อโดเมน).com Port: 143
Outgoing SMTP: smtp.(ชื่อโดเมน).com Port: 587
User name: (ชื่อบัญชีอีเมล์)
จากนั้นกดปุ่ม Retest และ Done

จะมีหน้าต่างให้ยืนยัน Server ให้กด Confirm Security Exception

เมื่อตั้งค่าเสร็จ ให้ทดสอบส่งอีเมล์ครั้งแรก จะมี Error ขึ้นดังภาพ

คลิก OK

จะมีหน้าต่างให้ยืนยัน SMTP Server ให้กด Confirm Security Exception

เมื่อ Confirm Security Exception แล้ว ให้ทดสอบส่งอีเมล์ออกอีกครั้ง

การตั้งค่าอีเมล์เสร็จสมบูรณ์


[GoCloud] How to add account on Thunderbird (IMAP)บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับองค์กร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น