วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[iOS] วิธีีแก้ไข Incoming Server บน iPhone, iPad

การแก้ไข Incoming  Server บนมือถือระบบ iOS

การเปลี่ยนแปลงค่า Incoming Server ผู้ใช้งานอีเมล์บนมือระบบ iOS สามารถทำได้ด้วยวิธีง่ายๆและต้องได้รับค่า Incoming Server มาจากผู้ให้บริการ Email Hosting  เสียก่อน ซึ่งวิธีการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

ไปที่ 'Settings'

เลือก 'Mail, Contacts Calendars'

เลือกบัญชีอีเมล์ที่ต้องการแก้ไขค่า

เลือก Email Account

แก้ไขค่า Incoming Server ตามที่ผู้ให้บริการกำหนดให้
จากนั้นกด 'Done'

การแก้ไขค่าถูกต้อง และเสร็จสิ้น

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น