วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Android] วิธีการตั้งค่าอีเมล์สำหรับบริษัทบนมือถือ Samsung, LG, HTC, iMobile (IMAP)

วิธีการตั้งค่าอีเมล์ ชื่อบริษัท ชื่อตัวเอง (Email for business) ของบนมือถือ Samsung, Sony, Vivo, Oppo, LG, HTC, iMobile, ASUS, etc. (IMAP)


ระบบ Email Server ที่ดีที่สุด สำหรับการใช้งานบนมือถือทุกระบบ เพื่อให้การสื่อสารอีเมล์ที่ไร้พรมแดน

เลือกที่ไอคอนรูป Email

กรอกชื่อบัญชีอีเมล์ และรหัสผ่าน จากนั้นกด Manual setup

เลือกชนิด IMAP account

กรอกรายละเอียดผู้ใช้
Username: (ชื่อบัญชีอีเมล์) Password: รหัสผ่านของอีเมล์
IMAP server: imap.(ชื่อโดเมน).com
Security type: None Port 143

กด Next

SMTP server: smtp.(ชื่อโดเมน).com
Security type: None
Port 587 Require sign-in
กด Next

เลือกความถี่ในการรับส่งอีเมล์ ตามต้องการ
จากนั้นกด Next

กรอกชื่ออีเมล์ที่ต้องการ จากนั้นกด Done
อีเมล์ของเราก็จะพร้อมใช้งานทันที


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น