วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Mac OS X] การตั้งค่าอีเมล์, Add Account... (POP)

วิธีเพิ่มบัญชีอีเมล์, Add Account...บนเครื่อง Mac OS X Type: POP ตามขั้นตอนดังภาพ

ในปัจจุบันการสื่อสารทางอีเมล์สามารถทำการสื่อสารได้ทั้งบนมือถือและบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งในวันนี้ผู้เขียนจะมาแนะนำวิธีการการติดตั้งอีเมล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ประเภท POP ที่รองรับการใช้งานของระบบ อีเมล์เซิฟเวอร์ มีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้
คลิกที่ Icon: Mail ที่ Desktop

คลิกที่ Mail > Preferences...

คลิกที่ Icon เครื่องหมาย "+" เพื่อเพิ่มบัญชีอีเมล์

กรอกชื่อ บัญชีอีเมล์ และรหัสผ่าน จากนั้นกด Continue

คลิก 'Show Certificate'

เลือก Always trust 'localhost'....
จากนั้นคลิกปุ่ม 'Connect'

จะมีหน้าต่างถามหารหัสผ่านของเครื่อง Mac ให้กรอกรหัสผ่าน และกดปุ่ม 'Update Settings'


Incoming Mail Server: pop.(ชื่อโดเมน).com
User name: (ชื่อบัญชีอีเมล์)
Password: รหัสผ่านของบัญชีอีเมล์

คลิกปุ่ม 'Show Certificate'
เลือก Always trust 'localhost'.... แล้วกด Connect

เลือก User Secure Sockets Layer (SSL)Authentication: Password
คลิกปุ่ม Continue
คลิกปุ่ม 'Continue'

คลิก Continue

เลือก Take account online จากนั้นคลิก Create

บัญชีอีเมล์ใหม่เพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว

[GoCloud] How to add account on Mail App for Mac (POP)ทางผู้เขียนก็หวังว่าบทความดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอีเมล์ไม่มากก็น้อย และวันข้างหน้าทางผู้เขียนก็จะนำบทความอื่นๆที่เกี่ยวกับการใช้งานอีเมล์มาฝากอีกครั้ง

Technology Land Co., Ltd.
The Best Email Hosting/Server Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น